Начало Инвестиционно предложение Благоустрояване на част от парк „Въртопо” на площ около 8 дка

Благоустрояване на част от парк „Въртопо” на площ около 8 дка

1,285

Столична Община съобщава на засегнатото население, че Столична община има инвестиционно предложение за реализиране на проект за „Благоустрояване на зелени площи в териториалния обхват на парк „Въртопо”, УПИ I, ПИ с идентификатори 68134.4082.36, 68134.4082.38 и 68134.4082.39, кв.З, ж.к. „Младост – 1”, район „Младост”.

Информация по чл.4, ал.З от Наредбата за извършване на оценка на ОВОС

1. Данни на възложителя: Столична община

Адрес: гр. София, ул.“Московска“ № 33

Телефон и лице за контакти: Димитър Данчев – директор на дирекция „Зелена система“ към Столична община тел. 9041421

2. Резюме на предложението:

Проектът е изготвен по възлагане на Столична община и представлява благоустрояване на част от парк „Въртопо” на площ около 8 дка в „Младост 1“, представляващ общинска собственост, с цел превръщането му в атрактивна зона за отдих и забавления.

Територията отредена за парк представлява пресечен терен, който на изток има излаз на ул. Димитър Моллов, от южната и югозападната страна достига до р. Дървенишка, а от север и запад – с частни имоти.

Територията е заета от съществуваща издънкова растителност, предимно от широколистни дървесни и храстови видове. Проектът предвижда запазване на съществуващата растителност.

В парка са обособени зони с различен характер на ползване. Има зона със съоръжения за игра и пясъчник за деца до 3 годишна възраст и зона за игра на деца от 3 до 12 г. В предвидените детски съоръжения има и такива за деца в неравностойно положение. Спортната зона е оборудвана с фитнес уреди. Създадени са кътове за тих отдих с беседка и пейки. На територията в близост до реката, върху речната тераса са обособени места, оборудвани с шезлонги и пейки, които са подходящи за пикници, слънчеви бани и разходки.

Предвижда се изграждане на алейна мрежа, ново парково осветление. Алейната мрежа се състои от главна и второстепенни алеи с настилки от шестоъгълен сив и жълт бетонов паваж и опесъчени, като всяка от тях има собствен .стил, постигнат чрез използването на различни допълнителни материали – дървени стъпала, напречно разположени бордюри, настилка от естествен камък на тревна фуга. Детските площадки са със саморазливна омекотена настилка.

За осигуряване на достъпна среда, предвид теренните особености – голяма денивелация и ограничено пространоство, в северния подход се предвижда изграждане на асансьор.

Вижте цялото съобщение: Благоустрояване на зелени площи в парк Въртопо

Показване на още Инвестиционно предложение