Начало Новини от София График на заседанията на комисията за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи

График на заседанията на комисията за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи

244

На основание, чл.З, ал.4 от Устройствения правилник на ОД „Земеделие“, в сила от 26.01.2010 г., издаден от МЗХ, изм. /ДВ. бр.75 от 27.09.2016г./ и чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, по землища за територията на Общинска служба но земеделие Източна, за стопанската 2018/2019 година, се определят комисии и график, които можете да видите от тук 

Показване на още Новини от София