Начало Длъжности и контакти

Длъжности и контакти

Столична община – Район „Младост“

Телефон: 02/974 62 30

Кмет на район „Младост“

Десислава Иванчева

Телефон: 02/877 20 11
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 155
…………………………………………………….
петък: 10:00 – 12:00 часа

Приемно време с предварително записване (тел: 02/877 23 85)

Зам. кмет на район „Младост“

Биляна Петрова

Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 153
……………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:00 часа

Владимир Клисуров

Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 153
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:00

арх. Румен Русев

Телефон: 02/ 877 64 88
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 136
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:00 часа

Главен архитект на район „Младост“

арх. Стефан Стефанов

Телефон: 02/ 877 1498
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:00 часа

Други служби в сградата на Столична община – район „Младост“

Дирекция “Общински приходи“ – отдел “Общински приходи – Младост“
гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход
Телефони: 02/904 1231, 02/9041408
Работно време с граждани: от 08:30 – 17:30 часа
…………………………………………………….
07 РУ СДВР звено „Български документи за самоличност“:
гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход
Телефони: 02/982 59 05; 02/982 59 06; 02/982 59 07, факс: 02/982 87 63
Работно време с граждани: от 08:30 – 17:30 часа

Отдел „Административно – информационно и правно обслужване“

Правен отдел

ст. юрисконсулт Йоан Андреев
юрисконсулт Аделина Занкова
Телефон: 02/877 71 41, вътр. 149
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:00 часа

гл. експерт Кристина Велчева
н-к отдел

Телефон: 02/975 36 94
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

БИАДО

Телефон: 02/877 00 12
Телефон: 02/878 00 12
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 104, 129
…………………………………………………….
понеделник – петък: 08:30 – 17:00 часа

ЕСГРАОН

Телефон: 02/877 71 14
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 120, 132
…………………………………………………….
понеделник – петък: 08:30 – 17:00 часа

Гражданско състояние

Телефон: 02/877 71 96
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 138
…………………………………………………….
понеделник – петък: 08:30 – 17:00 часа

Отдел „Устройство на територията и кадастър“

арх. Росица Семова
н-к отдел „УТК“

02/ 974 62 30, вътр. 117
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“

инж. Снежана Вълкадинова
н-к отдел

Телефон: 02/974 42 85
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 115
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Отдел „Екология“

Емил Трифонов
н-к отдел

Телефон: 02/975 36 53
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 151
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:00 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

Евгения Каменова
н-к отдел

Телефон: 02/874 71 94
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 166
 …………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Отдел „Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт „

Евелина Станчева
н-к отдел

Телефон: 02/877 21 35

Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 147

…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“

Елка Кънева
н-к отдел

Телефон: 02/877 30 55
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Отдел „Финансово – счетоводни дейности и човешки ресурси“

Албена Цанова
н-к отдел

Ваня Дилкова
гл. счетоводител

Телефон: 02/874 9017
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 141

Недялка Павлова
гл. експерт ЧР

Телефон: 02/877 35 18
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 909
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Отдел „Управление на отбранително мобилизационната подготовка“ (УОМП)

гл. експерт Николай Христов

Телефон: 02/877 15 97
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 180
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа