Начало Длъжности и контакти

Длъжности и контакти

Столична община – Район „Младост“

Телефон: 02/974 62 30

Кмет на район „Младост“

Десислава Иванчева

 

ВрИД  Кмет на район „Младост“

арх. Румен Русев

Телефон: 02/877 20 11
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 155
Факс: 02/877 20 38
…………………………………………………….
Приемно време: петък, 10:00 – 12:00 часа

Приемно време с предварително записване (тел: 02/877 20 11)

Зам. кметове на район „Младост“

Георги Йорданов

Стая: 319

Телефон: 02/ 975 36 53, вътр. 151
…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30

инж. Мария Томова

Стая: 317

Телефон: 02/ 877 64 88

Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 136
…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

л.арх. Мария Грозева

Стая: 316

Телефон: 02/ 974 34 67

Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 143
…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

 

Главен архитект на район „Младост“

арх. Стефан Стефанов

Телефон: 02/ 877 1498
…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:00 часа

 Отдел „Административно – информационно и правно обслужване“

 БИАДО

Телефон: 02/877 00 12
Телефон: 02/878 00 12
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 104, 129
…………………………………………………….
Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

ЕСГРАОН

Телефон: 02/877 71 14
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 120, 132
…………………………………………………….
Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

Гражданско състояние

Телефон: 02/877 71 96
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 138
…………………………………………………….
Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

Правен отдел

ст. юрисконсулт Йоан Андреев

Телефон: 02/877 71 41, вътр. 149
…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:00 часа

 

Отдел „Устройство на територията и кадастър“

арх. Росица Семова
н-к отдел „УТК“

02/ 974 62 30, вътр. 117
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“

инж. Снежана Вълкадинова
н-к отдел

Телефон: 02/974 42 85
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 115
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Отдел „Екология“

Емил Трифонов
н-к отдел

Телефон: 02/877 20 82, вътр. 143
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:00 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

Кристина Георгиева

н-к отдел

Телефон: 02/874 71 94
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 166
 …………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Отдел „Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт „

Евелина Станчева
н-к отдел

Телефон: 02/877 21 35

Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 147

…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“

Гинка Филкова

н-к отдел

Телефон: 02/877 30 55
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Отдел „Финансово – счетоводни дейности и човешки ресурси“

Албена Цанова
н-к отдел

Телефон: 02/974 38 53

Ваня Дилкова
гл. счетоводител

Телефон: 02/874 9017
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 141

Недялка Павлова
гл. експерт ЧР

Телефон: 02/877 35 18
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 909
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Отдел „Управление на отбранително мобилизационната подготовка“ (УОМП)

гл. експерт Николай Христов

Телефон: 02/877 15 97
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 180
…………………………………………………….
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Други служби в сградата на Столична община – район „Младост“

Дирекция “Общински приходи“ – отдел “Общински приходи – Младост“
гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход
Телефони: 02/904 1231, 02/9041408
Работно време с граждани: от 08:30 – 17:00 часа
…………………………………………………….
07 РУ СДВР звено „Български документи за самоличност“:
гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход
Телефони: 02/982 59 05; 02/982 59 06; 02/982 59 07, факс: 02/982 87 63
Работно време с граждани: от 08:30 – 17:00 часа