Начало Жилищно настаняване

Жилищно настаняване

ГОДИШЕН СПИСЪК – 2018 г. на картотекираните граждани, които се предвижда да бъдат настанени в общински жилища

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

СПИСЪК НА ЖИЛИЩНИТЕ КАРТОТЕКИ КЪМ М. 11/2018 г.

ГОДИШЕН СПИСЪК – 2017 г. НА КАРТОТЕКИРАНИТЕ ГРАЖДАНИ, КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА БЪДАТ НАСТАНЕНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩ