Обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ и план схеми на техническата инфраструктура част „ВиК“, част „Канализация“, част „Електроснабдяване“, част „Топлофикация“, част „Далекосъобщителна и телефонна мрежа“ надлъжни и напречни профили на новопроектирана улична мрежа

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}