Начало Заповед Заседание на РЕСУТ на 10 май

Заседание на РЕСУТ на 10 май

980

Заповед на кмета на СО-район „Младост“ на основание чл. 6 ал.7 от ЗУТ за провеждане на заседание на Районен експертен съвет по устройство на територията.

Стр.1

стр.2

Показване на още Заповед