Начало Предварителни обявления Издадено разрешение за строеж за обект „Оптично кабелно захранване за базова станция 1608“

Издадено разрешение за строеж за обект „Оптично кабелно захранване за базова станция 1608“

373