Начало Предварителни обявления Издадено разрешение за строеж за обект: „Преустройство и смяна на предназначението на част от супермаркет“

Издадено разрешение за строеж за обект: „Преустройство и смяна на предназначението на част от супермаркет“

619