Начало Обявление по ЗУТ Изменение на план за регулация /ИПР/ в териториален обхват – УПИ XV-423, УПИ XVI – 411 и УПИ VIII – 410, кв. 35, м. „Горубляне“

Изменение на план за регулация /ИПР/ в териториален обхват – УПИ XV-423, УПИ XVI – 411 и УПИ VIII – 410, кв. 35, м. „Горубляне“

1,108

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РМЛ17-РА50-17/09.11.2017г. на Главния архитект на Столична община – район „Младост”, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация /ИПР/ в териториален обхват – УПИ XV-423, УПИ XVI – 411 и УПИ VIII – 410, кв. 35, м. „Горубляне“ и изменение на план за застрояване /ИПЗ/ в териториален обхват – УПИ XV-423, кв. 35, м. „Горубляне“, район „Младост”, Столична община.

Документ: Съобщение

  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съо…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    ОБЯВЛЕНИЕ   Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съоб…
Показване на още Обявление по ЗУТ