Инвестиционното намерение за изграждане на телекомуникационно съоръжение на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, върху покрива на сграда с идентификатор 68134.4081.9511.1 по плана на гр. София, р-н „Младост“ – СО, бул. „Цариградско шосе“ № 117

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}