Инвестиционното намерение за строителство на телекомуникационно съоръжение приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД № SF5932, гр. София, ул. ” Младост 4, бл. 457

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}