Начало Инвестиционно предложение Инвестиционно намерение за укрепване на изкоп на високоетажна сграда със смесено предназначение „Гранд Каньон“

Инвестиционно намерение за укрепване на изкоп на високоетажна сграда със смесено предназначение „Гранд Каньон“

1,106

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми съграждани,

 

Информираме Ви, че „ГАРАНТИ-КОЗА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД има инвестиционно предложение „Гранд каньон парк“ и „Гран каньон сгради“ в УПИ III-6153,6137, кв. 2, м. „Младост III”, р-н Младост, Столична община, РИОСВ-София е издадено решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с N СО-162-ПР/2015 г., с което е преценено да не се извършва ОВОС.

Настоящата преработка на Технически проект на Гранд Каньон – Сгради със с смесено предназначение е за УПИ III – 6137, 6153, кв. 2, м. Младост 3, р-н Младост, гр. София.

Преработката по време на строителството касае промяна в начина на укрепване на изкопа, разработен като технически, за изграждането на високоетажната сграда хипотезата на чл. 154, ал. 2, т. 5 от ЗУТ, състояща се в следното:

  • Одобряване на технически проект за отводняване на строителен изкоп;
  • Премахване на шпунтови стени от проекта за укрепване на изкопа;
  • Премахване на шлицови стени в границата между УПИ III-6137,6153- за озеленяване, маг., КОО и офиси и граничещите на север имоти предвидени за изграждане на улица;
  • Оптимизиране на предвиденото пилотно фундиране касаещо кула ТЗ;
  • Проектиране на рампа за извозване на строителните отпадъци в съседни УПИ I-247, II-за озеленяване, III-248, IV-20,658 (ПИ с идентификатор 68134.4083.6206), собственост на Възложителя;
  • Укрепване на предвидената рампа за извозване на земни маси във връзка с голямата дълбочината на предвидения изкоп;
  • Промените ще бъдат отразени в нов ПБЗ.

Предвидените променим засягат само единствено част „Конструкции – укрепване на изкоп“ и не се отразяват на ситуирането и обема на сградата, както и на разпределенията, разрезите, фасадите и височините на сградата. В останалата си част инвестиционното предложение остава не променено от оцененото в решение с N СО162ЧПНР/2016г. на РИОСВ-София.

В 14-дневен срок може да подадете писмени становища и мнения в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
За въпроси и повече подробности: Даниел Илиев – 0879 34 49 99, представител на „Гаранти-Коза България“ ЕАД

25.01.2018г.                                                             Район „Младост“, СО

Показване на още Инвестиционно предложение