Инвестиционно предложение за Базова станция SOF1948.AOOO „Walltopia” с честотен обхват 900-2100MHz на „Мобилтел” ЕАД върху сграда с идентификатор 68134.4081.9612.1 по КК на гр. София, р-н „Младост“ – СО, бул. „Цариградско шосе“ № 111В, „Научно технологичен парк София“, офис сграда WALLTOPIA

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}