Начало Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение за „Производствена сграда за тестване на електронни компоненти на Мелексис България ЕООД, Изток-подзона Горубляне

Инвестиционно предложение за „Производствена сграда за тестване на електронни компоненти на Мелексис България ЕООД, Изток-подзона Горубляне

683

„ИКСПЕКТИС“ ЕООД ЕИК: 130348309, гр.София 1138, кв. Горубляне, ул. “Самоковско шосе“№ 2, представлявано от Георги Янакиев – упълномощен представител

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на „Производствена сграда за тестване на електронни компоненти на Мелексис България ЕООД, със складова база и офиси, гр. София, район Младост, М. НПЗ „Изток- подзока Гопубляне“, кв. 4, УПИ XII“, на адрес: гр. София, ул.“Самоковско шосе“ №2 , с РЗП 15 500 кв.м.

“Икспектис“ ЕООД планира да изгради нова триетажна сграда с  приблизителна РЗП 15 500 кв.м. На първия етаж ще бъде разположено производствено оборудване, складовите стопанства и техническите помещения. На втория и третия етажи ще бъдат разположени социално- битови помещения и офиси. Новата сграда ще бъде изградена върху собствен парцел, в който вече оперира производствено предприятие.
Производственият процес се състои в тестване на електронни компоненти.
От производствената дейност няма да се генерират отпадни технологични води, прахови или замърсявания с шум.
Отпадъци – тъй като технологичният процес не е свързан с обработка на
материали и суровини, а с контролни операции – тестване на електронни елементи, при производството не се генерират отпадъци, с изключение на празни опаковки от получаваните интегрални схеми. Съответните ще се събират и временно ще се съхраняват на площадката до тяхното извозване от специализирана фирма за рециклиране.
За контакти /упълномощен представител/: Бойко Димитров Белчев,
адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail: Boyko.Beichev@group- ips.com.

Документ: Обява

Показване на още Инвестиционно предложение