Уебсайтът www.so-mladost.com се притежава и поддържа от кметството на район Младост на Столична община. Вие, като посетитл на този сайт, сте обвързан с посочените на тази страница Общи условия.

Съдържание и отговорности

Съдържанието на този сайт има информационно предназначение и достъпът до всички части на този сайт е безплатен. Кметството на район „Младост“ – СО предоставя този сайт и материалите в него с цел информиране на гражданите и улесняване на административното обслужване. Кметството на район „Младост“-СО няма и не може да има никаква вина и, и не може да му бъде търсена никаква отговорност за всякакви видове вреди и загуби, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до този сайт или конкретни части от него. Кметството на район „Младост“-СО отхвърля изцяло всякаква отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни, особени или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди. Всички връзки, от този сайт към съдържание от други сайтове, са поставени с цел информиране и улесняване на посетителите на този сайт и Кметството на район „Младост“-СО не носи никаква отговорност за съдържанието, към което сочат тези връзки, както и не носи никаква отговорност за вреди, пропуски или загуби, вследствие посещаването на тези връзки.

Събиране и защита на лични данни

При използване на този сайт – отваряне на страници, изтегляне на файлове и др. – към всеки браузър се изпраща бисквитка (cookie), която не е направена и не може да събира никаква персонално идентифицираща информация. Единствените лични данни, които се събират в този сайт, са данни, които Вие лично предоставяте във формата от раздел Контакти, с цел обратна връзка с Вас. Събраните данни се съхраняват при условия на ограничен достъп, в съответствие с изискванията на лиценза за Администратор на лични данни, който кметството на район „Младост“-СО притежава.

Авторско право

Всички елементи на този сайт, както и цялата информация в него (вкл. дизайн, софтуер, бази данни) представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Кметството на район „Младост“-СО. Използването и достъпът до този сайт и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България. Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без съгласието на кметството на район Младост-СО или точното цитиране на източника.