Начало Инвестиционно предложение ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

301

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„Ню Естейтс” ООД, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 144, ЕИК 200683644.

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Временен открит паркинг по Чл. 147 и Чл. 55 от ЗУТ в имот с идентификатор 68134.4085.9702 – УПИ II за административна и складова дейност, кв.88, м. Горубляне, р-н Младост, СО”

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти : Павлин Павлов, гр. София, бул. Цариградско шосе” 144, тел. 0893 333 153.

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Обява

 

Показване на още Инвестиционно предложение