Начало Инвестиционно предложение Обява до заинтересованите лица и общественост

Обява до заинтересованите лица и общественост

241

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Линк към оригинален документ

Показване на още Инвестиционно предложение