Обява

779

Удължаване на срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищен имот – частна общинска собственост

 

Показване на още Търгове и конкурси