Начало Обявление по ЗУТ О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

125

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена заповед № РМЛ18-РА50-17/19.12.2018г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с която се разрешава изработването на ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ I-1498, УПИ ХХIII-202, УПИ ХIХ1495, УПИ VI-1495, УПИ XV-1494а и УПИ XVI-1499, кв. 1 м. „в.з. Американски колеж I част“, район „Младост“ на СО.

 

 

  • О Б Я В Л Е Н И Е

    ОБЯВЛЕНИЕ   Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съоб…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е   Столична община на основание чл. 128, ал. 1, във връзка с ал.10 о…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е   Столична община-район „Младост“ на основание чл. 128, ал. 1 и 10 …
Показване на още Обявление по ЗУТ