Начало Обществени поръчки ОП-2016-4/07.07.2016г. –Публично състезание

ОП-2016-4/07.07.2016г. –Публично състезание

419

Извършване на строително-монтажни работи – ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на територията на Столична община, район „Младост” разделени на три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи –топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“;
Обособена позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики Маус“;
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“.

15. Ценово предложение към Договор РМЛ16 – ДГ56 – 28/10.09.2016г. – 14.09.2016г.
Показване на още Обществени поръчки