Начало Съобщение Осигуряване на пожарната безопасност на обектите по време на есенно-зимен сезон 2018/2019 година

Осигуряване на пожарната безопасност на обектите по време на есенно-зимен сезон 2018/2019 година

451

 

Пожаробезопасна кухня 1

Пожаробезопасна кухня 2

 

Пожаробезопасно отопление 1

Пожаробезопасно отопление 2

Пожаробезопасно отопление 3

 

Пожаробезопасна електрическа инсталация 1

Пожаробезопасна електрическа инсталация 2

Пожаробезопасна електрическа инсталация 3

  • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ус…
  • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ус…
  • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ус…
Показване на още Съобщение