Начало Обявление по ЗУТ О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

114

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ19-РА50-1/ 04.01.2019г. на Главения архитект на Район „Младост“ – СО, с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за застрояване /ИПЗ/ в следния териториален обхват: УПИ XII-986 , кв.12, местност „с. Горубляне” по плана на гр.София.

 

  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е   Столична община на основание чл. 128, ал. 1, във връзка с ал.10 о…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е   Столична община-район „Младост“ на основание чл. 128, ал. 1 и 10 …
Показване на още Обявление по ЗУТ