Начало Инвестиционно предложение Разрешение за строеж за обект „Преустройство и промяна на предназначението на апартамент“

Разрешение за строеж за обект „Преустройство и промяна на предназначението на апартамент“

312