Начало Предварителни обявления Разрешение за строеж за обект „Реконструкция на съществуваща открита детска площадка“

Разрешение за строеж за обект „Реконструкция на съществуваща открита детска площадка“

906