Начало Обявление по ЗУТ Разрешение за строеж № 32/13.07.2017г. за обект: „Двуетажна жилищна сграда и гараж“

Разрешение за строеж № 32/13.07.2017г. за обект: „Двуетажна жилищна сграда и гараж“

402

Съобщаваме Ви, че е издадено Разрешение за строеж № 32/13.07.2017г. от главния архитект на район „Младост“ за обект: „Двуетажна жилищна сграда и гараж“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4086.1030, УПИ VII-1030, кв № 61. район Младост, по плана на гр. София, административен адрес: гр. София, кв./ж.к. „Горубляне“, ул./бул. „Искър“, № 36

Приложение: Разрешение за строеж № 32/13.07.2017г.

Показване на още Обявление по ЗУТ