Начало Съобщение Младост стана част от проект за измерване замърсяването на въздуха

Младост стана част от проект за измерване замърсяването на въздуха

1,164

Район „Младост“ стана част от проекта Air Bulgaria (AirBG.info) за измерване на замърсяването с финни прахови частици, като „осинови“ своя собствена станция дарена от сдружение „Зелен Младост“. Станцията е с идентификатор 11340 и е разположена на сградата на район „Младост“ от страната на ул. „Свето Преображение“.

Измерванията на станцията могат да бъдат видяни на картата на сайта https://airbg.info/map заедно със всички останали участници в проекта. Подробните данни от измерванията конкретно на самата станция могат да бъдат видяни тук: madavi.de/sensor/graph.php?sensor=esp8266-10043691-bme280

 

  • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ус…
  • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ус…
  • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ус…
Показване на още Съобщение