Начало Съобщение Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

525

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

Съобщение от Басейнова Дирекция

Показване на още Съобщение