Съобщения

Административният отдел е с намален състав.

✅Молим гражданите, на които им се налага тази и другата седмица да използват услугите на деловодството да планират повече време за това, защото от 4-те гишета на деловодство 50% са в болнични, във връзка с ползването на законоустановен отпуск по болест и наложена карантина, поради заболяване и контакт с COVID-19. Административният отдел е с намален състав.

11:08 | 08.03.21 | Съобщения