Администрация

Тук ще намерите необходимата Ви информация за членовете на различните отдели на администрацията на Район “Младост”.

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Отчети