Team member
арх. Румен Русев – Вр. ИД Кмет на Столична община, район „Младост“
Прочети още
ланд. арх. Мария Грозева – зам.-кмет на Столична община, район „Младост“
Прочети още
Team member
Team member
инж. Снежана Вълкадинова – зам.-кмет на Столична община, район „Младост“
Прочети още
Стефан Павлов – зам.-кмет на Столична община, район „Младост“
Прочети още
Team member
Team member
Радослав Иванов – секретар на Столична община, район „Младост“
Прочети още
арх. Стефан Стефанов – гл. архитект на Столична община, район „Младост“
Прочети още
Team member
Banner image
Районна администрация
Прочети още