ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
ПЕТЯ СТЕФАНОВА Ст. експерт Г-8 02/9067 668
МАРИЯ МАДЖЕВА Гл. специалист Г-7 02/9067 669
ДИМИТРИНКА БОРИСОВА Ст. експерт Г-8 02/9067 668