ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
ЕЛИ ХРИСТОВА Гл. специалист Г-10 02/9067 667
СЛАВИЦА ДИМИТРОВА Гл. специалист Г-10 02/9067 667
ЕМИЛИЯ СТОИЧКОВА Гл. специалист Г-9 02/9067 667