ДЕЛОВОДСТВО

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
НЕЛИ ИВАНОВА Гл. специалист Г-1 02/9067 618
БОРИСЛАВ КОЕВ Гл. специалист Г-2 02/9067 618
СУЗАНА Янич Гл. специалист Г-3 02/9067 619
АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА Гл. експерт Г-4 02/9067 619
СТЕФКА КУТЕВА Куриер --- 02/9067 665