Дирекция “Общински приходи“ – отдел “Общински приходи – Младост“

Дирекция “Общински приходи“ – отдел “Общински приходи – Младост“

гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход

E-mail:

op-mladost@sofia.bg

Телефони:

02/904 1227 – Началник

02/904 1228;

02/904 1229;

02/904 1230;

02/904 1231;

02/904 1232;

02/904 1233;

02/9041408

 

Работно време с граждани: от 08:30 – 17:00 часа