ДРУГИ СЛУЖБИ

Други служби в сградата на Столична община – Район „Младост“

 

 

Дирекция “Общински приходи“ – отдел “Общински приходи – Младост“

 

 

гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход

E-mail:

op-mladost@sofia.bg

Телефони:

02/904 1228;

02/904 1229;

02/904 1230;

02/904 1231;

02/904 1232;

02/904 1233;

02/9041408

 

Работно време с граждани: от 08:30 – 17:00 часа

 

 

__________________________________________________________

 

 

СДВР – звено „Български документи за самоличност“

 

гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход

 

Телефони:

02/982 59 05;

02/982 59 06;

02/982 59 07;

02/875 0167;

02/ 874 6129;

 

Работно време с граждани: от 08:30 – 17:00 часа