ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
КАТЯ ГРАНДЖЕВА Гл. специалист 323 02/9067 615