ИНСПЕКТОРАТ

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
ДИЯНА МЛАДЕНОВА Началник на Инспекторат „Младост“ 222-224 02/9067 699