• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

ИНСПЕКТОРАТ

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
НИКОЛАЙ ЦОНКИН Началник на Инспекторат „Младост“ 222-224 02/9067 699