КАСА ТАКСИ

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
СИЛВИЯ ГЕРДЖИКОВА Касиер приходи Г-6 02/9067 664
СНЕЖИНА ПЕТРОВА Касиер наеми Г-5 02/9067 664