КАСА ТАКСИ

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
СИЛВИЯ ГЕРДЖИКОВА Касиер Г-6 ---
МАРИАНА ТЕВЕКЕЛИЙСКА Касиер Г-5 ---