ОТДЕЛ „ЕКОЛОГИЯ”

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
ланд. арх. ДЕСИСЛАВА РАЙКОВА Нач. отдел 324 02/9067 680
АНЕЛИЯ МАДЖАРОВА Ст. експерт 321 02/9067 681
СЕРГЕЙ ДОЙЧЕВ Гл. специалист 322 02/9067 681
ГИНКА БАЕВА Гл. специалист 320 02/9067 682
л. арх. ВЕСЕЛИНА ДИЛКОВА Ст. експерт 322 02/9067 681
инж. ЕЛИЦА ПЕТРОВА Гл. експерт 321 02/9067 683
инж. ГЕРГАНА ХРИСТОВА Гл. експерт 320 02/9067 682