ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
инж. MАРИЯ ВЛАДИМИРОВА Началник на отдел 204 02/9067 640
инж. СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА Гл. експерт 203 02/9067 633
арх. ЕМИЛИЯ ВРАБЧЕВА Ст. експерт 206 02/9067 641
инж. ХРИСТО СТОЙКОВ Гл. експерт 203 02/9067 633
инж. ЕМИ НАЙЧЕВА Ст. експерт 206 02/9067 641
инж. ВАЛЕРИЯ ИЛИЕВА Гл. експерт 205 02/9067 631
инж. ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА Ст.експерт 205 02/9067 631