ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ“

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
АСЕН АСЕНОВ Нач. отдел 305 02/9067 670
НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ Гл. експерт 308 02/9067 644
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ Ст. експерт 307 02/9067 671
МИЛЕНА КРЪСТЕВА Гл. експерт 306 02/9067 672
КАЛИНА ШЕЙНОВА Ст. експерт 311 02/9067 614
ВАНЯ НЕДЕЛЧЕВА Ст. експерт 307 02/9067 671
СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА - ДЯКОВА Ст. експерт 308 02/9067 674