• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ“

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
АНГЕЛ МИЛКОВ Нач. отдел 305 02/9067 670
НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ Гл. експерт 307 02/9067 671
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ Ст. експерт 307 02/9067 671
МИЛЕНА КРЪСТЕВА Ст. експерт 306 02/9067 672
ВАНЯ Неделчева Ст. експерт 306 02/9067 672
МАРИНА САВОВА Мл. експерт 308 02/9067 674
СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА – ДЯКОВА Ст. експерт 308 02/9067 674