ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ“

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ Нач. отдел 307 02/9067 671
МИЛЕНА КРЪСТЕВА Ст. експерт 306 02/9067 672
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ Ст. експерт 307 02/9067 671
СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА – ДЯКОВА Ст. експерт 308 02/9067 614
ВАНЯ Неделчева Ст. експерт 306 02/9067 672
МАРИНА САВОВА Мл. експерт 308 02/9067 614
--- --- ---