• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ОТДЕЛ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
ГИНКА ТОДОРОВА Нач. отдел 314 02/9067 610
ЛЮБОМИР ГЕЛКОВ Гл. юрисконсулт 315 02/9067 616
НЕДЯЛКА ПАВЛОВА Гл. експерт ЧР 309 02/9067 613
УЛЯНА Пашкова Мл. експерт 309 02/9067 613