ОТДЕЛ “РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ”

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
БОРИС МОМЧИЛОВ Нач. отдел 220 02/9067 620
АНЕЛИЯ ЦВЕТКОВА Гл. експерт 201 02/9067 621
ГИНКА ФИЛКОВА Гл. експерт 230 02/9067 622
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА Гл. експерт 216 02/9067 623
НИНА ЦВЕТАНОВА Ст. експерт 216 02/9067 623