ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪР“

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
арх. КРЕМЕНА ЦОНЕВА Нач. отдел 211 02/9067 606
инж. РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ Ст. експерт 207 02/9067 651
инж. МАРИЯНА НЕДЯЛКОВА Гл. експерт 207 02/9067 651
инж. РАДОСТИНА ХАРИЗАНОВА Гл. експерт 214 02/9067 652
арх. НИНА ГАНДЕВА Ст. експерт 214 02/9067 652
арх. БОРЯНА ХАДЖОВА Гл. експерт 209 02/9067 653
арх. ВЕНЕТКА КАЛЧЕВА Ст. експерт 209 02/9067 653
арх. КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА Гл. експерт 208 02/9067 659
инж. ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА Гл. експерт 208 02/9067 659