ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА Ст. експерт 109 02/9067 624