УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННАТА ПОДГОТОВКА

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
МИТКО БУНЕВ Гл. експерт 110 ---
--- 111 02/9067 692
Дежурни по РСС 102 02/9067 690 - 02/9067 600
--- 102 02/9067 675
Охрана --- Охрана 02/9067 693