Новини

Анкета за енергийно обновяване

Анкетно проучване за целите на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради

Това анкетно проучване се провежда в рамките на проект SHEERenov по Програма на ЕС – Хоризонт 2020.
Целта на проекта SHEERenov (Seamless services for Housing Energy Efficiensy RENOVation) „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ е да разработи и тества устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София, който да бъде възпроизведен и в останалите градове на територията на страната. Ще се създадат необходимите предпоставки, които да направят възможен процеса за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съфинансиране от страна на собствениците.
В рамките на проекта поне 30-50 етажни собствености ще бъдат подготвени (безвъзмездно за гражданите) за обновяване на техните сгради в новата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради, а именно: ще получат организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.
В началната фаза на изпълнение на проекта SHEERenov се провежда настоящето проучване на очакванията и нагласите на потенциалните бенефициенти на помощта.
Вашите мнения и становища ще бъдат взети предвид при изпълнението на проекта.
Анкетната карта може да бъде попълнена онлайн тук или на хартиен носител, който е на разположение в административната сграда на район „Младост“- гр. София, ул. „Свето Преображение“ №1, етаж I, гише 1.
Благодарим за отделеното време!

ЛИНК КЪМ АНКЕТАТА

13:41 | 24.08.20 | Новини