Новини

Благодарим за съдействието!

Днес, 15.02.2019 г., по сигнал на граждани за наличието на багери в незастроена площ в Младост 3 бе извършена проверка от екип на администрацията на район „Младост“ СО. Проверката установи, че действията са вследствие на издадена заповед за почистване на клони и изсъхнала растителност към собственици на частни имоти в областта, които обаче са превишили указанията на заповедтта по отношение обема на почистване на терена.
На нарушителя е съставен акт и са взети мерки по отношение на контрола на извършваните почиствания на частни терени.
Зам.-кмет ланд. арх. Мария Грозева и Вр. ИД Кмет на район „Младост“ – арх. Румен Русев изразяват благодарност към будните граждани на района и в частност на г-н Митко Йорданов затова, че е подал навременна информация за случващото се.
За нас от изключително значение е добрата комуникация между гражданите и администрацията на район „Младост“, защото само по този начин могат да се разрешават възникващи и текущи проблеми.

19:23 | 15.02.19 | Новини