Становище от граждани

Благодарствено писмо до служители в отдел “Екология”, Район “Младост” – СО

Благодарствено писмо от г-жа Иванова – главна медицинска сестра на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания към г-н Д. Стефанов и г-н А. Сушков, служители в отдел “Екология”, Район “Младост” – СО за отстраняване на изсъхнало дърво пред входа на болницата.

9:37 | 11.10.17 | Становище от граждани