Съобщения

БЧК организира състезание за ученици по първа помощ

На 05.04.2017 г. за 20-та поредна година Пети териториален център на Столичната организация на Българския червен кръст (СО на БЧК) организира състезание за ученическите екипи по първа помощ. Целта е да се проверят уменията на състезателите за оказване на първа помощ, участие взеха 11 отбора от столичните райони „Младост”, „Искър”, „Студентски” и „Панчарево”.

Състезанието официално бе открито от Димитър Ичков, щатен специалист в Секретариата на СО на БЧК, който представи всички отбори в състезанието и запозна участниците с регламента за провеждане на състезанието – състав на отборите, съдии, процедура на оценяване и др.

По регламент всеки отбор преминава през пет пункта и се оценява от съдии – квалифицирани лектори по първа помощ и доброволци на БЧК.

На първия пункт се проверяваха теоретичните знания по първа помощ на участниците от д-р Георги Костов – специалист „Здравеопазване” район „Младост”. На втори, трети и четвърти пунктове участниците действаха по предварително зададен казус и демонстрираха практическите си умения за оказване на долекарска помощ при кръвотечения, счупване, изгаряне и измръзване. На тези пунктове имаше статисти от БМЧК, които бяха дегизирани и пресъздаваха различни ситуации. Оценяваше се и демонстрация на изкуствено дишане с непряк сърдечен масаж върху учебен манекен. Отборите бяха оценявани от д-р Надя Георгиева, д-р Валентина Неделчева, д-р Величка Терзиева. На пети пунт г-жа Людмила Божилова – началник отдел „Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт” район „Младост”, оцени знанията по история на БЧК, като участниците в състезанието попълваха кръ

?

?

?

?

?

?

?

стословица.

Победители в състезанието са:
6 клас: I място за отбора на 55 СУ район „Студентски”; на второ място се класира 145 ОУ район „Младост”; на трето място е отборът на 39 СУ район „Младост”.
9 клас: I място за отбора на Частна гимназия „Васил Златарски” район „Студентски”, II място за отбора на 108 СУ район „Искър” и III място за отбора на Професионална гимназия по транспорт район „Искър”.
Г-жа Мара Величкова – главен съдия, награди с купи и грамоти спечелилите състезанието. Бяха осигурени награди за всички участници.

 

17:41 | 06.04.17 | Съобщения