В рамките на проект “България срещу диабета”, тридесет и осем медицински специалисти от детски градини и училища на територията на СО – район „Младост”, обучени за работа с деца, болни от диабет, получиха сертификати, които бяха връчени от проф. д-р Мая Константинова – Председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология и зам. кмета на район „Младост” – Владимир Клисуров.
Целта на проекта, чиито партньор е и район „Младост”, е да се създаде и обучи национална мрежа за превенция и управление на диабета, подобряване осведомеността за него, както и надграждане на знанията и уменията на медицинските специалисти за работа с деца с диабет тип 1, като с това се подпомогне тяхното нормално физическо и психическо развитие от ранна детска възраст.
Началникът на отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт” – Николай Енчев, поздрави медицинските сестри за получените сертификати, като изтъкна необходимостта от компетенции в тази толкова отговорна дейност, свързана с обгрижването на болни от диабет деца, за да имат едно нормално ежедневие без риск за тяхното здраве, а родителите да са спокойни за здравето и бъдещето на децата си.
Медицинските специалисти, получили сертификати ще имат възможността да се регистрират във форума на сайта по проекта, където ще комуникират с водещи ендокринолози в България и ще могат да обсъждат конкретни въпроси, които възникват в тяхната практика, както и да ползват богатата информационна база по въпросите на диабета.
Събитието се проведе в новия Център за семейно консултиране към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – ж.к. “Младост 1А”.